Follow

RT Wind0fFreed0m: Доброго вечора шановне панство!
У зв'язку з масовими банами акаунтів волонтерів, добровольців та більшості активних критиків Порошенко, розпишу тред за нашу ботоферму №1 - МінСтець
Як починалася? Хто ідеологи? Як вона діяла? Хто в ній працює?
І чому вона й досі існує
За годину

· MastoTweet · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon@Odessa

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!